Ο ΠΡΩΤΟΣ στόχος!

Η ομάδα μας ξεπέρασε τα 2600 εισιτήρια διαρκείας και ο πρώτος στόχος τώρα είναι να φθάσουν τις 3 χιλιάδες.

Όταν με το καλό φθάσουμε αυτό το στόχο, ο επόμενος είναι τα 4 χιλιάδες διαρκείας! Και αν έρθει και ένα όνομα «καλό» για το άκρο της επίθεσης, θα πωληθούν αρκετά διαρκείας.