«Ακόμα μια Δευτέρα που θα θυμίσει Κυριακή»!

Το μήνυμα από τους οργανώμενους μας…

«Ακόμα μια Δευτέρα που θα θυμίσει Κυριακή! Για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ και μόνο…»