Πουθενά αλλού…

Η καλύτερη θέα για το καλύτερο τοπίο στην Κύπρο…