Εννοείται για Παντελή…

Περιμένει απαντήσεις ο Παντελή αλλά ο Πρόεδρος της ομάδας κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις για τον προγραμματισμό.

Πρέπει να ολοκληρωθεί νωρίς ο προγραμματισμός λόγω της Ευρώπης και ήδη παίχτες εξετάζονται…