Παν.Συ.Φι:«Και μην ξεχνάτε Έλληνες,πρωτεύουσα μας η Κωνσταντινούπολη»

Το μύνημα του Παν.Συ.Φι για την συμπλήρωση 565 χρόνων από την Άλωση της Πόλης.

29.5.1453-Η Πόλις Εάλω
Και μην ξεχνάτε Έλληνες,πρωτεύουσα μας η Κωνσταντινούπολη.
«Πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλι δικά μας εἶναι»