Υπομονή για Ντούρις

Υπομονή συνέστησε ο Σάββας Πηλακούτας για την μεταγραφή του Ντούρις στην ομάδα μας..

«Βρισκόμαστε σε ανοικτή γραμμή τόσο με τον παίχτη όσο και με την ομάδα του, μέχρι την Κυριακή θα υπάρξει κατάληξη, είτε αρνητική, είτε θετική. Δεν είναι θέμα πιθανοτήτων. Θα έχουμε μια απάντηση, και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Να κάνουμε λίγη υπομονή».