Καμία σχέση!

Καμία σύγκριση o Ντούρις του περσινού μισού με τον Ντούρις των πρώτων αγώνιστικών.

Ο Σλοβάκος ψάχνει τον καλό του εαυτό και τα γκολ..