Η φανέλα με το 14!

Μέρα επιστροφής του Τιμούρ στην Ανόρθωση, μέρα επιστροφής και της φανέλας με τον αριθμό 14!