Χωρίς δύο στην Ολλανδία

Στυλιανού και Εγγλέζου δεν πέταξαν με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία.

Ο..νέος θα ταξιδέψει σήμερα και θα ενσωματωθεί ενώ ο Εγγλέζου τις επόμενες μέρες.