Έφυγαν 800 διαρκείας σήμερα!

Η Ομόνοια ενημερώνει:

Κατά τη σημερινή μέρα ανανεώθηκαν πάνω από 800 εισιτήρια διαρκείας. Ευχαριστούμε για την στήριξη!